Cieľom našej skupiny je dať do poriadku všetky potoky v Dolnom Kubíne a jeho okolí. Nasadiť do nich Pstruha potočného, Lipňa tymianového a už sa pracuje aj na násade Raka riečneho,

Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na záchranu Dolno Kubínskych potokov pod vedením Mareka Planča.

Naše videa z Dolno Kubinskej televízie
nájdete na www.mkdk.sk

Občianske združenie: Muškársky klub Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1, 02601 Dolný Kubín
IČO: 42390834
Číslo účtu: 4021055535/7500
Telefón: 0903 844 179
Email: muskarskyklubdk@gmail.com

Ako postupovať (stačí kliknúť)

Postup pre Právnické osoby
Postup pre Fyzické osoby (samopodanie)
Postup pre Zamestnancov

Predvyplnené tlačivo pre fyzické osoby – ročné zúčtovanie

Stiahnúť tlačivo