Cieľom našej skupiny je dať do poriadku všetky potoky v Dolnom Kubíne a jeho okolí. Nasadiť do nich Pstruha potočného, Lipňa tymianového a už sa pracuje aj na násade Raka riečneho,

Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na záchranu Dolno Kubínskych potokov pod vedením Mareka Planča.

Videa z našej práce z Dolno Kubinskej televízie nájdete na www.mkdk.sk/galeria/

Ukážky ako sa použili peniaze nájdete tu https://www.facebook.com/mkdk. Peniaze nejdu len na rekultiváciu potokov ale aj na vysadenie našich známych rýb.

Informácie o združení

Občianske združenie: Muškársky klub Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1, 02601 Dolný Kubín
IČO: 42390834
Číslo účtu: 4021055535/7500
Telefón: 0903 844 179
Email: muskarskyklubdk@gmail.com

Tu nájdete správne editovateľné tlačivá, ktoré môžete ihneď vyplniť a podať na daňovom úrade.

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

Predvyplnené 

Ukažka našej práce: Video pripravila Dolno Kubínska televízia

Výber fotiek z našej práce z venovaných daní