Dňa 19.9.2020 sa uskutoční muškársky pretek o Pohár MKDK.Štartovné – 20€ (uhradiť najneskôr týždeň vopred). Štáb – Kňažia Beywatch. Číslo účtu – SK90 7500 0000 0040 2105 5535.

Kompletná trať (PDF)