Vážení športoví priatelia,

Muškársky klub MKDK v Dolnom Kubíne v spolupráci s MO SRZ Dolný Kubín, usporiada dňa
28.9.2019 prvý ročník muškárskych pretekov „ o pohár predsedu MKDK “
na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

Organizačný výbor:
riaditeľ pretekov: Marek Plančo
hlavný rozhodca: Václav Žatka
sektoroví rozhodcovia: Bujna Peter,
prezentácia: Ján Romančík ml., Tibor Ferjančík
technický vedúci: Peter Bujna, Marek Plančo
zdravotné zabezpečenie: tiesňová linka 112

Časový rozvrh pretekov:
Sobota 28.9.2019 : 5.00 – 5.45 prezentácia, žrebovanie
5.45 – 6.00 nástup
6.00 – 6.15 odovzdanie bodovacích preukazov a mierok rozhodcom
6.15 – 6.30 slávnostné otvorenie pretekov
6.30 – 7.30 presun pretekárov na pretekársku trať
7.30 – 9.30 pretek – I. kolo
9.30 – 10.00 prestávka
10.00 – 12.00 pretek II. kolo
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 13.30 presun pretekárov na pretekársku trať
13.30 – 15.30 pretek III. kolo
15.30 – 16.00 prestávka
16.00 – 18.00 pretek IV. kolo
18.00 – 18:45 spracovanie výsledkov
18.45 – 19:15 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Záverečné ustanovenia
• preteká sa za každého počasia, každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo
• štartovné 17 EUR ( v štartovnom poplatku sú zahrnuté raňajky, obed, olovrant a množstvo cien – určite sa máte na čo tešiť )
• Bližšie informácie : Marek Plančo 0903 844 179 , Peter Bujna 0903 771 833

ŠTÁB PRETEKU: Nábrežie Oravy pri obci Kňažia

Pretekárska trať:
Pretekárska trať je situovaná na lipňovom revíri Orava č. 1
Trať začína od lavičky pre peších v obci Medzibrodie nad Oravou a končí sa laičkou pre peších v Hrádku pod obcou Istebné.
Výskyt rýb:
Pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, všetky druhy jalcov, hlavátka podunajská a ostatné sprievodné druhy rýb.

Tešíme sa na vašu účasť a želáme veľa úspechov na pretekoch.