Za rok 2017 sa vyzbieralo 722€, ktoré budú použité na zarybnenie rieky Orava, zarybnenie našich pstruhových potokov, revitalizáciu potokov (kaskádovanie) a na činnosť klubu (vedenie účtu, materiál na kaskády).

Vyzbieralo sa výborných 722€

Videa – Záchrana Dolno-Kubínskych potokov